Astrovirus

Astrovirusen orsakar diarréer som är vanligast bland barn under skolåldern, men äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar kan också ådra sig en infektion.

Smittvägar
Viruset smittar vanligen som kontaktsmitta från en människa till en annan, mer sällan via livsmedel eller vattnet. De vanligaste smittkällorna är bär och grönsaker som kontaminerats med bevattnings- eller sköljvatten som förorenats med avföring. Ostron kan också utgöra en smittkälla.

Inkubationstid
Symptom visar sig inom 1–2 dygn efter smittan.

Symptom
Symptomen är kräkningar, diarré och febrighet. Symptomen påminner om symptomen vid en norovirusinfektion. Sjukdomen kan också vara symptomfri.

Förebyggande åtgärder
Astrovirussmitta kan förhindras med omsorgsfull handhygien, omsorgsfull tvätt av grönsaker och tillräcklig upphettning av bär.