Hepatit A-virus

Smittvägar
Hepatit A-viruset är inte ett s.k. diarrévirus, men det utsöndras på samma sätt som diarrévirusen och smittar fekal-oralt. Hepatit A-viruset kan sprida sig till människan via livsmedlen. Viruset kan hamna i livsmedlen från händerna på en person som smittats med viruset eller i sådana fall, då vatten som kontaminerats med avföring från människan används för bevattning av bär och grönsaker. Man kan också ådra sig smitta genom att dricka drycker som innehåller kontaminerat vatten eller iskuber som gjorts på kontaminerat vatten. Kontaminerade ostron och musslor som ätits råa är också typiska källor till virussmitta.

Inkubationstid
Inkubationstiden är flera veckor, 2–6 veckor. Viruset utsöndras i avföringen 10–14 dygn efter smittan och avföringen kan således innehålla virus redan innan symptom visar sig.

Symptom
Symptomen är diarré och illamående. Gulsot är också typiskt, eftersom viruset förökar sig i levercellerna och stör leverns normala funktion och rentav orsakar leverskador. Symptomen varar i 1–2 veckor och virus utsöndras i avföringen i cirka tre veckors tid.

Epidemier
Många av infektionerna härstammar från utlandet. Hepatit A har inte orsakat några epidemier åren 2000–2012. Förmedlarna till epidemier har misstänkts vara bär och sallater som bevattnats med kontaminerat vatten. Våren 2013 misstänks epidemin har orsakats av utländska djupfrysta bär.

Förebyggande åtgärder
• Att den som hanterar livsmedel iakttar en god handhygien är ett viktigt sätt att förhindra att viruset sprider sig.
• Upphettning av livsmedlen i minst fem minuters tid i +90 grader celsius förintar viruset.
• En person som bär på viruset får inte hantera oförpackade livsmedel.
• I länder med dålig hygien är det bäst att undvika risklivsmedel och okokt vatten.
• Det är bra att före utlandsresor vid behov skydda sig mot viruset med hjälp av vaccin eller gammaglobulin.