Livsmedelsförpackningar

Livsmedelsförpackningarna hör till den omfattande kategorin material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel. Om kraven som uppställts på sådana materials säkerhet, på tillverkningen av sådana material och på tillsynen över sådana material berättas mer detaljerat under Tillverkning och försäljning.