Mera upplysningar om energidrycker

Mera upplysningar om kost (på finska)

  • Aro A. 100 kysymystä ravinnosta. Duodecim 2003.
  • Aro A. Mutanen M. Uusitupa M. (toim.) Ravitsemustiede. Duodecim 2005.