Inositol

Inositol eller myo-inositol är en vattenlöslig förening som kroppen syntetiserar av glukos. Det klassificeras som en s.k. vitaminliknande förening som inte till alla delar motsvarar den klassiska definitionen på vitamin, men som är oumbärlig till exempel för fiskar i ett visst tillväxtstadium.

Inositol förekommer rikligast i nötter, bönor och spannmål, men vår förmåga att tillgodogöra oss inositol ur dessa är ändå svag. Inositol förkeommer också rikligt i modersmjölk, i viss mån också i komjölk. I kroppen finns rikliga mängder inositol i nervvävnaden och njurarna. Inositol spelar en viktig roll som en del av cellhinnan och inositol behövs också i eikosanoidernas, fleromättade fettsyrornas syntes och i kommunikationen cellerna emellan.

Energidrycker innehåller inositol cirka 20 mg/100 ml. Eftersom inositol inte är ett essentiellt näringsämne, har inga intagsrekommendationer fastställts för inositil.