Kolin

Kolin är en fettlöslig förening som påträffas i hinnornas fosfolipider i alla vävnader. Kolin, såsom också inositol, betraktas som en s.k. vitaminliknande förening som inte till alla delar motsvarar den klassiska definitionen på vitamin, men som är essentiell till exempel för fjäderfä i tillväxtstadiet. Kolinets uppgifter i kroppen hänför sig bl.a. till fettets och kolesterolens ämnesomsättning och till dess funktion i cellhinnornas uppbyggnad och i kommunikationen cellerna emellan. Alla naturfetter innehåller en viss mängd kolin i form av fofatidylkolin. De största kolinkoncentrationerna finns i äggula, nötlever och vetegroddar. Kolinbrist hos människan har inte inrapporterats.

Energidrycker innehåller kolin cirka 20 mg/100 ml. Eftersom kolin inte är ett essentiellt näringsämne, har inga intagsrekommendationer fastställts för kolin.