Vitamin B

Gruppen B-vitaminer består av tiamin (vitamin B 1), riboflavin (vitamin B 2), niacin, biotin, pantotensyra, pyridoxin (vitamin B 6), folsyra och kobalamin (vitamin B 12).

De flesta vitaminerna i gruppen B deltar i kroppen i energinäringsämnenas dvs. kolhydraternas, proteinernas och fetternas ämnesomsättning. Tiamin, niacin och vitamin B 6 har påvisats påverka nervsystemets funktion. I egenskap av vattenlösliga vitaminer bildar B-vitaminerna inga stora reserver i kroppen utan överflödigt vitamin avlägsnas ur kroppen huvudsakligen via njurarna och urinen. Ett undantag är ändå vitamin B 12, som lagras. Eftersom B-vitaminerna är vattenlösliga, måste de regelbundet och fortlöpande fås ur kosten.

Brist på vitamin B är sällsynt, eftersom vitaminerna fås ur allmänt använda baslivsmedel såsom mjölk och mjölkprodukter, kött, ägg, spannmål och grönsaker. Brist på B-vitaminer beror vanligen på ett dåligt näringstillstånd och påträffas främst hos personer som förbrukar rikliga mängder alkohol eller som följer en sträng vegandiet

Överintag av vitamin B är sällsynt och rentav omöjligt enbart ur kosten. De flesta B-vitaminer är säkra även i stora dygnsdoser, men å andra sidan har vi än så länge knappt med information om symptom på överstora intag B-vitamin hos människan.

Ur en burk energidryck får man vitaminer ur gruppen B ofta motsvarande dagsbehovet eller rikligt över detta. Nedan följer exempel på B-vitaminer som tillsatts i energidrycker per 100 milliliter och inom parentes i procent av den dagliga intagsrekommendationen:

  • Vitamin B 12 1-2 mikrogram (100-200 %)
  • Niacin 8 mg (44 %)
  • Pantotensyra 2 mg (33 %)
  • Riboflavin 0,56-0,6 mg (35-38 %)
  • Vitamin B 6 1,8-2 mg (90-100%)

Även om man inte konstaterat någon skada av överintag av de flesta B-vitaminer, är det skäl att hålla i minnet att det inte finns några vetenskapliga rön om effekterna av en långvarig exponering. Skadeverkningarna kan på individ- och befolkningsnivå yppa sig först åratal senare.