Nya livsmedel

Forskningen och produktutvecklingen inom livsmedelsbranschen är livlig och därför förnyas livsmedelsvärlden kontinuerligt – en hel del nya produkter kommer ut på marknaden. Som nya livsmedel betraktas sådana nyheter, som före maj år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom EU.

Endast godkända nya livsmedel får släppas ut på marknaden

Innan nya livsmedel kommer till konsumenternas matbord utvärderas deras säkerhet. Marknadsföringstillstånd förutsätter ett gemensamt beslut av alla EU-länder. Tillstånd beviljas på ansökan och ansökan skall inbegripa en utredning över produktens säkerhet under de förutsättningar som godkänts i gemenskapen.

Godkända nya livsmedel är till exempel vissa livsmedel som innehåller växtsteroler och juice av frukten Morinda citrifolia (=nonijuice), krill- och algoljor som innehåller rikliga mängder omegafettsyror, frön av växten chia (Salvia hispanica) och fruktberedningar som tillverkats med hjälp av högtryckspastörisering. Dessa livsmedels säkerhet har bedömts och olika företagare har beviljats tillstånd som nytt livsmedel för dessa livsmedel.

Kommissionen har gett ett negativt beslut i fråga om bland annat, växten stevia (Stevia rebaudiana) och nangai-nötter (Canarium indicum). Det är förbjudet att släppa ut dessa produkter på marknaden som livsmedel. Bland annat Cnidium monnieri och sidenticka (Coriolus versicolor) betraktas också som sådana nya livsmedel, som åtminstone ännu inte beviljats tillstånd och som inte får förekomma som livsmedel på marknaden inom EU-området.

Mer information om detta finner du i avsnittet Tillverkning och forsäljning