Frivilliga påskrifter (Kan innehålla…, mjölkfri)

Påskrifterna "kan innehålla spår av"
Vid framställning av livsmedel försöker man på alla sätt säkerställa att livsmedlens recept följs och att det inte hamnar sådana ämnen i produkterna som inte hör hemma där, såsom allergener. Om det vid framställning inte är möjligt att helt förhindra att produkten kontamineras med en beståndsdel som inte ingår i receptet, skall produkten förses med ett separat omnämnande om detta, t.ex. ”Kan innehålla spår av mandel”. Påskrifterna skall vara exakta, t.ex. så att man nämner vilken nöt produkten kan innehålla.

Påskrifterna skall göras först efter att allt gjorts i avsikt att eliminera kontaminationsrisken. Man kan behöva ty sig till dessa påskrifter, då rester av vissa allergener (t.ex. vetemjölsdamm) sporadiskt påträffas trots omsorgsfull rengöring av produktionslinjen. Onödiga påskrifter medför att konsumenterna i onödan måste undvika produkter för vilka risk för kontamination inte föreligger.

Påskrifterna mjölkfri, sojafri
I påskrifterna på förpackningen skall stå vad produkten är tillverkad av. Om en beståndsdel inte finns nämnd i förteckningen över beståndsdelar, innehåller produkten inte av den beståndsdelen. Frivilliga negationer (exempel mjölkfri, sojafri) har blivit vanligare i påskrifterna på förpackningar. Påskrifterna kan finnas på sådana produkter, vid tillverkning av vilka man med särskilda åtgärder säkerställt att ingen kontamination sker. Produkten skall också avvika från andra motsvarande produkter. På burken till äppelsaft får till exempel inte stå mjölkfri, eftersom äppelsafter inte heller annars innehåller mjölk eller mjölkbaserade beståndsdelar.

Ett undantag till negationerna är livsmedel som säljs som glutenfria och mjölkprodukter som säljs som laktosfria eller laktosfattiga. Produkterna på vilka dessa påskrifter används är dietiska produkter, som regleras av särskild lagstiftning. Dietiska produkter är livsmedel som lämpar sig för personer med störd näringsupptagning eller ämnesomsättning eller för personer som har särskild nytta av ett kontrollerat intag av vissa substanser i livsmedel på grund av sitt speciella fysiologiska tillstånd.