Påskrifternas läslighet förbättras

Minimistorleken på texten på en livsmedelsförpackning har fastställts: x-höjden ska vara minst 1,2 millimeter.

På små förpackningar ska x-höjdens storlek vara minst 0,9 millimeter. Som liten betraktas en sådan förpackning, där den största enskilda ytans area understiger 80 cm².

Det är viktigt att påskrifterna är läsliga. Texten ska till exempel tydligt skilja sig från bakgrundsfärgen. Förpackningens dekor, utseendet eller förpackningstekniken får inte minska påskrifternas läslighet.

Påskrifterna om hållbarhetstiden ska vara enhetliga

  • Då ett livsmedels minsta hållbarhetstid anges på annat sätt än med den exakta dagen ska uttrycket ”Bäst före utgången av …” användas, exempel ”Bäst före utgången av 12.2016”.
  • På flerspråkiga förpackningar är det också tillåtet att använda det enhetliga uttrycket ”Bäst före utgången av tidpunkten dd.mm.åååå.”.
  • Tidpunkten kan också anges på annat håll på förpackningen och med dessa uttryck kan hänvisas till den. Förpackningen kan till exempel förses med påskriften: ”bäst före” – se locket.