Produktionssätt för livsmedel

Oberoende av produktionsmetod ska aktörerna se till att livsmedelssäkerheten inte äventyras i någon produktionsfas och att djuren mår bra.

All annan produktion, som inte är ekoproduktion eller GMO-produktion, är konventionell produktion.

Mera information om ekoproduktion och genetiskt modifierade produkter finns i avdelningen Gemensamma.

Mera information om nanoteknologi finns i avdelningen Tillverkning och försäljning.