Medel som förbättrar livsmedel

Med medel som förbättrar livsmedel avses tillsatser, aromer och enzymer som används i livsmedel. Tillsatser och enzymer tillförs alltid i något tekniskt syfte. Med aromer förbättras eller ändras livsmedlets doft och/eller smak.

De naturliga aromerna undantagna utvärderar Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA tillsatsernas, aromernas och enzymernas säkerhet innan de godkänns för användning.