Animaliska tillsatser

På dessa sidor har räknats upp de tillsatser som säkert är animaliska samt tillsatser som eventuellt är animaliska.

Tillsatser som säkert är animaliska:

E 120 Koschenill, karminsyra, karminer
E 901 Bivax, vitt och gult
E 904 Shellack
E 1105 Lysozym

Tillsatser som eventuellt är animaliska:

E 304 Askorbylpalmitat och askorbylstearat
E 322 Lecitin (oftast från soja)
E 422 Glycerol
E 431 Polyoxietylen(40)-stearat
E 432 Polyoxietylensorbitanmonolaurat (polysorbat 20)
E 433 Polyoxietylensorbitanmonooleat (polysorbat 80)
E 434 Polyoxietylensorbitanmonopalmitat (polysorbat 40)
E 435 Polyoxietylensorbitanmonostearat (polysorbat 60)
E 436 Polyoxietylensorbitantristearat (polysorbat 65)
E 445 Glycerolestrar av trähartser
E 470a Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror
E 470b Magnesiumsalter av fettsyror
E 471 Mono- och diglycerider av fettsyror
E 472a Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar
E 472b Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar
E 472c Mono- och diglyceriders citronsyraestrar
E 472d Mono- och diglyceriders vinsyraestrar
E 472e Mono- och diglyceriders vinsyraestrar
E 472f Mono- och diglyceriders ättiksyra- och vinsyraestrar
E 473 Sackarosestrar av fettsyror
E 474 Sockerglycerider
E 475 Polyglycerolestrar av fettsyror
E 476 Polyglycerolpolyricinoleat
E 477 Propylenglykolestrar av fettsyror
E 279b Termiskt oxiderad sojabönsolja i reaktion med mono- och diglycerider av fettsyror
E 481 Natriumstearoyl-2-laktylat
E 482 Kalciumstearoyl-2-laktylat
E 483 Stearoyltartrat
E 491 Sorbitanmonostearat
E 492 Sorbitantristearat
E 493 Sorbitanmonolaurat
E 494 Sorbitanmonooleat
E 495 Sorbitanmonopalmitat
E 570 Fettsyror
E 626-E629 Guanylsyra med salter
E 630-E 633 Inosinsyra med salter
E 634 Kalcium-5'-ribonukleotider
E 635 Dinatrium-5'-ribonukleotider
E 920 L-cystein
E 1518 Glyceroltriacetat (triacetin)