E1103 - Invertas

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Enzym alstrat av jästsvampen Saccharomyces cerevisiae som spjälkar vanligt socker (sackaros). Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts