E1201 - Polyvinylpyrrolidon

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Syntetiska polymerer. Får användas som bärare av sötningsmedel och i kosttillskott i tablettform. Inga mängdbegränsningar.

ADI
50 mg/kg/dygn