E1202 - Polyvinylpolypyrrolidon

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Syntetiska polymerer. Får användas som bärare av sötningsmedel och i kosttillskott i tablettform. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts