E1204 - Pullulan

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Polysackarid producerad av jästsvampen Aureobasidium pullulans. Används i kosttillskott vid framställning av kapselskal och dragerade tabletter och vid framställning av lösliga filmer avsedda för att fräscha upp andedräkten.

ADI
Har inte fastställts