E1205 - Basisk metakrylatsamploymer

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Polermedel som framställs kemiskt. Basisk metakrylatsampolymer absorberas praktiskt taget inte av magtarmkanalen vid oral administrering. Får endast användas i kosttillskott. Mängdbegränsning.

ADI
Har inte fastställts