E1209 - Polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Framställs på kemisk väg. Bind-/ytbehandlingsmedel. Får användas till kosttillskott i fast form, även kapslar, tabletter och motsvarande utom kosttillskott i tuggbar form. Mängdbegränsning.

ADI
Har inte fastställts