E127 - Erytrosin

Additive Group
Livsmedelsfärger

Färg Röd

Description
Framställs syntetiskt. Jodhaltigt. Tillåtet endast i kanderade eller konserverade körsbär. Mängdbegränsning.

ADI
0,1 mg/kg/dygn