E133 - Briljantblått FCF

Additive Group
Livsmedelsfärger

Färg Blå

Description
Framställs syntetiskt. Får användas i bl.a. drycker, efterrätter, glass, godis och kaffebröd. Mängdbegränsningar.

ADI
6 mg/kg/d