E1452 - Stärkelsealuminiumoktenylsuccinat

Additive Group
Modifierade stärkelser

Description
Till skillnad från andra stärkelser är ämnet hydrofobiskt dvs. vattenavstötande. Ämnet används vid framställning av mikrokapslade vitaminer och karotenoider för att förhindra att dessa bryts ned. Får endast användas i kosttillskott. Mängdbegränsning.

ADI
Har inte fastställs