E170 - Kalciumkarbonat

Additive Group
Livsmedelsfärger

Färg Vit

Description
Förekommer i naturen i kalksten och krita. Får användas i bl.a. godis och kaffebröd. Används också som klumpförebyggande medel, stabiliseringsmedel och jäsningsmedel. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Behövs inte