E172 - Järnoxider och järnhydroxider

Additive Group
Livsmedelsfärger

Färg Gul-gulbrun-rödbrun-svart

Description
Framställs syntetiskt, förekommer också i olika mineraler. Får användas i bl.a. drycker, efterrätter, glass, godis, kaffebröd och kosttillskott. Inga mängdbegränsningar.

ADI
0,5 mg/kg/dygn