E173 - Aluminium

Additive Group
Livsmedelsfärger

Färg Silvergrå

Description
Utvinns ur olika mineraler, särskilt bauxit. Får endast användas för färgning av ytan till sötsaker avsedda som dekoration på bakverk. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts