E174 - Silver

Additive Group
Livsmedelsfärger

Färg Silver

Description
Utvinns ur olika mineraler. Får endast användas i överdrag på sötsaker, dekorationer på choklad och i likörer. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts