E234 - Nisin

Additive Group
Konserveringsmedel

Description
Bildas av bakterien Streptococcus lactis, förekommer naturligt i mjölk. Ämnet har en antibiotisk effekt. Får användas i ostar för att förhindra mögeltillväxt. Mängdbegränsning.

ADI
0,13 mg/kg/d