E239 - Hexametylentetramin

Additive Group
Konserveringsmedel

Description
Framställs kemiskt. Hindrar bakterietillväxt. Får endast användas i den italienska osten Provolone. Mängdbegränsning.

ADI
0,15 mg/kg/dygn