E243 - Etyllauroylarginat

Additive Group
Konserveringsmedel

Description
Framställs på kemisk väg. Hindrar tillväxt hos skadliga mikroorganismer såsom bakterien Listeria monocytogenes. Får användas till så gott som alla värmebehandlade köttprodukter. Mängdbegränsningar.

ADI
0,5 mg/kg/d