E249 - Kaliumnitrit

Additive Group
Konserveringsmedel

Description
Nitrit erhålls som biprodukt vid framställning av nitrat ur salpeter. Nitrit kan också bildas av nitrat som naturligt förekommer i rotfrukter och grönsaker. Förhindrar flera matförgiftningsbakteriers tillväxt såsom bakterien Clostridium botulinum. Får endast användas i en blandning med koksalt till köttprodukter. Mängdbegränsningar.

ADI
E249-E250 sammanlagt 0,07 mg/kg/d i form av nitritjon