E252 - Kaliumnitrat

Additive Group
Konserveringsmedel

Description
Framställs kemiskt. Nitrater förekommer naturligt i växter. Särskilt vid riklig gödsling kan växterna innehålla stora mängder nitrater. Dricksvatten kan också innehålla problematiskt stora mängder nitrat, särskilt om grundvattenområdet ligger på stora odlingsmarker. Ett av de äldsta konserveringsmedlen. Får användas i ostar, köttprodukter och i fiskprodukter inlagda i marinad. Mängdbegränsningar.

ADI
3,7 mg/kg/dygn i form av nitrajon (5 mg/kg/dygn i form av natriumnitrat)