E260 - Ättiksyra

Additive Group
Konserveringsmedel

Description
Ättiksyra förekommer naturligt och den kan också framställas genom jäsning av socker eller vin eller kemiskt. Acetaterna är salter av ättiksyra. Ämnena förhindrar flera sjukdomsalstrande bakteriers tillväxt. Används både som konserveringsmedel och som surhetsreglerande medel. Ämnenas konserverande effekt bygger främst på att de sänker pH-värdet. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Behövs inte