E309 - Delta-tokoferol

Additive Group
Antioxidationsmedel

Description
Olika former av vitamin E som framställs kemiskt, oftast används alfa-tokoferol. Får användas i alla fetthaltiga livsmedel, som får innehålla tillsatser. Mängdbegränsning endast i barnmat och olivolja.

ADI
E307-E309 sammanlagt 0,15-2 mg/kg/d