E316 - Natriumisoaskorbat

Additive Group
Antioxidationsmedel

Description
Framställs kemiskt. Får användas i bl.a. kött- och fiskkonserver och halvkonserver med kött eller fisk. Mängdbegränsningar.

ADI
E315-E316 sammanlagt 6 mg/kg/d