E321 - Butylhydroxitoluen (BHT)

Additive Group
Antioxidationsmedel

Description
Framställs kemiskt. Får användas i bl.a. vissa fetter och oljor samt i tuggummi och kosttillskott. Mängdbegränsningar.

ADI
0,3 mg/kg/dygn