E353 - Metavinsyra

Additive Group
Antioxidationsmedel

Description
Framställs av vinsyra. Får endast användas vid vinframställning för att hindra bildning av vinsten. Mängdbegränsning.

ADI
Har inte fastställts