E355 - Adipinsyra

Additive Group
Antioxidationsmedel

Description
Adipinsyra är en organisk syra som förekommer naturligt, men framställs kemiskt. Ämnet är ett surhetsreglerande medel som också stärker antioxidationsmedlens effekt. Får endast användas i vissa efterrätter, kakfyllningar och dekorationer och i pulverdrycker. Mängdbegränsningar.

ADI
E355-E357 sammanlagt 5 mg/kg/d