E406 - Agar

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs av vissa Rhodophyceae-rödalger. Stabiliserings- och geleringsmedel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser, dock inte i gelégodis i minibägare. Mängdbegränsning i sylter, geléer och marmelader.

ADI
Har inte fastställts