E407a - Bearbetad Euchemaalg

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs av en rödalg som heter Eucheuma. Är inte lika bearbetad och ren som E407. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser, dock inte i gelégodis i minibägare. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts