E413 - Dragant

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Utvinns ur mjölksaften från busken Astragalus gummifer och andra astragalusväxter som hör till baljväxterna. Stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser, dock inte i gelégodis i minibägare. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts