E418 - Gellangummi

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs av socker genom jäsning med hjälp av bakterien Pseudomonas elodea. Förtjocknings- och stabiliseringsmedel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser, dock inte i gelégodis i minibägare. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts