E422 - Glycerol

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Förekommer naturligt till exempel kemiskt bundet i fett, av vilket det framställs. Fettet kan också vara av animaliskt ursprung. Kan också framställas syntetiskt. Förtjockningsmedel och fuktighetsbevarande medel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts

Eventuellt av animaliskt ursprung