E431 - Polyoxietylen(40)stearat

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs kemiskt genom reaktion mellan etylenoxid och stearinsyra (E 570). Stabiliseringsmedel. Får endast användas i vissa viner.

ADI
25 mg/kg/dygn

Eventuellt av animaliskt ursprung