E442 - Ammoniumfosfatider

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs av fosfolipider och ammoniak som härstammar från rapsolja. Emulgerings- och stabiliseringsmedel. Får användas i kakao- och chokladprodukter. Mängdbegränsning.

ADI
30 mg/kg/dygn