E444 - Sackarosacetatisobutyrat

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs kemiskt av vanligt socker. Får endast användas som stabiliseringsmedel i oklara läskedrycker. Mängdbegränsning.

ADI
20 mg/kg/dygn