E445 - Glycerolestrar av trähartser

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs kemiskt av harts från barrträd och glycerol (E 422). Glyserolet kan vara av animaliskt ursprung. Får användas som stabiliseringsmedel i oklara drycker, för ytbehandling av citrusfrukter och för tryck på konfektyrer med hårt skal. Enimmäismäärärajoituksia.

ADI
12,5 mg/kg/dygn

Eventuellt av animaliskt ursprung