E450(ix) - Dinatriumdifosfat

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs ur fosforsyra. Surhetsreglerande medel och jäsningsmedel. Får användas i mjöl, nudlar, degar, bröd och frallor jämte konditorivaror som innehåller jäsningsmedel. Mängdbegränsningar.

ADI
E338-E343 och E450-E452 sammanlagt 70 mg fosfor/kg/d