E451 - Trifosfater

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs och används på samma sätt som difosfaterna E 450.

ADI
E338-E343 och E450-E452 sammanlagt 70 mg fosfor/kg/d