E459 - Beta-cyklodextrin

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs av hydrolycerad stärkelse med hjälp av ett enzym producerat av bakterien Bacillus circulans. Får användas i livsmedel i tablettform. Mängdbegränsning.

ADI
5 mg/kg/dygn