E473 - Sackarosestrar av fettsyror

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs kemiskt genom att förena socker med fettsyror (E 570). Fettsyrorna kan vara av animaliskt ursprung. Används som emulgeringsmedel, men ämnena förhindrar också att proteiner koagulerar under upphettning eller djupfrysning. Får användas i bl.a. upphettade köttprodukter, glass, godis, tuggummi, efterrätter, fettemulsioner avsedda för bakning och vissa drycker. Mängdbegränsningar.

ADI
E473-E474 sammanlagt 40 mg/kg/d

Eventuellt av animaliskt ursprung